Reguły korporacyjne transferu danych poza EOG

Opracowanie lub ocena wiążących reguł korporacyjnych

Wejście w życie przepisów RODO znacząco zwiększyło nadzór nad przekazywaniem danych osobowych przez firmy i organizacje poza Europejski Obszar Gospodarczy. Pojawił się prawny obowiązek zapewnienia i wykazania legalności takiego transferu.

Wiele podmiotów będących częścią międzynarodowych korporacji spotyka się w swojej codziennej działalności z koniecznością przekazania (udostępnienia lub powierzenia) pewnych kategorii danych osobowych poza EOG – nawet korzystanie z grupowych systemów informatycznych korporacji z siedzibą poza EOG podpada pod reżim prawny RODO.

Prawidłowe uregulowanie zasad transferu stanowi kluczowe wyzwanie związane z funkcjonowaniem międzynarodowych organizacji w zgodzie z prawem. Ponadto wysoki poziom wiążących reguł korporacyjnych w tym zakresie stanowi dodatkowy atut wizerunkowy, podkreślający należytą dbałość organizacji o bezpieczeństwo przetwarzania danych osobowych. Nasza kancelaria oferuje swoją pomoc w opracowaniu lub ocenie takich reguł korporacyjnych.

W ramach naszego rozwiązania:

  • Dokonamy analizy zgodności przekazywania danych poza EOG z przepisami prawa.
  • Przygotujemy lub zaopiniujemy treść wiążących reguł korporacyjnych.
  • Stworzymy mapę procesów, w ramach których są lub będą przekazywane dane osobowe w ramach korporacji.
  • Będziemy reprezentować klienta w postępowaniu dotyczącym zatwierdzenia wiążących reguł korporacyjnych przez organ nadzorczy.
  • Przygotujemy i przeprowadzimy szkolenia w zakresie wdrożonych zasad.

Całość prac wykonujemy zdalnie. Niezbędne informacje mogą być przekazywane w drodze telekonferencji. Szkolenia, w zależności od decyzji klienta, mogą być przeprowadzone zdalnie lub w jego siedzibie. Taki model pracy maksymalnie redukuje konieczne zaangażowanie zasobów organizacyjnych klienta.

Prawnicy naszej kancelarii posiadają wieloletnie doświadczenie w obsłudze podmiotów działających w międzynarodowym środowisku. Rozumiemy zależności biznesowe i specyfikę współpracy w ramach grup kapitałowych. Wspieraliśmy skutecznie wielu klientów w przygotowaniu niezbędnych analiz dotyczących transferu danych poza EOG w oparciu o wiążące reguły korporacyjne.

Nasza pomoc w opracowaniu lub ocenie wiążących reguł korporacyjnych dotyczących transferu danych poza EOG w unikalny sposób łączy najwyższe kompetencje w zakresie RODO z głęboką znajomością reguł funkcjonowania międzynarodowych podmiotów, zdobytą w wyniku wieloletniej praktyki.

Transfer danych

Skontaktuj się z zespołem Ochrony Danych Osobowych, a wesprzemy Cię w przygotowaniu niezbędnych analiz dotyczących transferu danych poza EOG w oparciu o wiążące reguły korporacyjne.