Odpowiedzialność karna członków zarządu

Zagadnienie odpowiedzialności karnej członków zarządu jest czymś, co budzi duży niepokój osób na wysokich stanowiskach w spółkach. Szczególnie w tych dużych. Tam skala i złożoność procesów biznesowych powodują niejasność co do zakresu potencjalnej odpowiedzialności karnej menedżerów.

Brak wiedzy o zagrożeniach prawnokarnych może zwiększać ryzyko popełnienia wykroczenia lub paraliżować działania kadry zarządzającej. Stworzyliśmy rozwiązanie, które odpowiada na ten problem.

Wysoki poziom świadomości w tym zakresie pozwala lepiej zarządzać ryzykiem oraz właściwie rozkładać odpowiedzialność w spółce. Chcemy pomóc menedżerom firm w poradzeniu sobie z tymi zagadnieniami. Dlatego oferujemy swoje wsparcie w postaci szkoleń z odpowiedzialności karnej członków zarządu.

W ramach usługi:

  • Zorganizujemy kompleksowe szkolenie w dowolnym miejscu wybranym przez klienta (może być to także forma telekonferencji).
  • Zapewnimy niezbędne materiały szkoleniowe, przydatne dla klienta także po zakończeniu szkolenia.
  • Odpowiemy na wszystkie pytania i szczegółowo omówimy zgłaszane przez uczestników zagadnienia i przypadki.
  • Zaprezentujemy „check- list” dotyczący redukcji ryzyka karnego.

Doświadczenie i praktyka

Szkolenie jest prowadzone przez wyspecjalizowanych adwokatów mających duże doświadczenie w prowadzeniu postępowań przed organami ścigania. W szczególności: prokuratury, CBA, ABW, CBŚ.

Doskonale znamy nie tylko prawo, ale także realia działania biznesu. Potrafimy dzięki temu sprostać szczegółowym potrzebom naszych klientów i likwidować nawet nietypowe zagrożenia karne. Dostarczymy wiedzę i praktyczne umiejętności, jak rozwiązywać konkretne problemy.

Personalizacja szkolenia

Dopasujemy tematykę szkolenia w taki sposób, by jak najlepiej odpowiadała realiom biznesowym naszego klienta. Omówimy materiał w odniesieniu do konkretnych przykładów . Wszyscy prowadzący szkolenie są zobowiązani do zachowania tajemnicy adwokackiej, a szkolenia nie są zapisywane w jakiejkolwiek formie.

Odpowiedzialność karna

Skontaktuj się z nami i dowiedz się jak uchronić swoich członków zarządu od odpowiedzialności karnej .