Modele zakupowe licencji i chmury dla zamawiających

Cyfryzacja to wymóg dzisiejszych czasów. Ciężko wyobrazić sobie jakąkolwiek transformację cyfrową bez wdrożenia rozwiązań opartych na chmurze czy zastosowaniu systemów IT. Jednak zamówienia w tym zakresie to proces skomplikowany.

Zamawiający często nie znają wymagań regulacyjnych i nie mają świadomości konsekwencji ewentualnych błędów. Nasze rozwiązanie odpowiada na tę potrzebę, dając pewność i bezpieczeństwo.

Dla kogo

Rozwiązanie opracowano z myślą o: zamawiających klasycznych, zamawiających sektorowych, zamawiających obronnościowych.

Co oferujemy

Nasze działania w ramach oferowanego rozwiązania będą polegać na opracowaniu zgodnego z regulacjami prawnymi modelu nabywania licencji i chmury. W szczególności:

  • tworzymy strategie zakupowe w odpowiedzi na potrzeby biznesowe klienta,
  • prowadzimy postępowanie zakupowe i komunikujemy się z wykonawcami w imieniu klienta,
  • opracowujemy modele redystrybucji licencji i chmury w ramach grup kapitałowych (Centrum Usług Wspólnych),
  • wspieramy klienta w opracowaniu SIWZ i OPZ,
  • audytujemy zawarte przez klienta umowy licencji i chmury i optymalizujemy je,
  • tworzymy listę rekomendacji w przyszłych procesach zakupowych.

Jak działamy

Nasza metoda polega na komunikacji. Najpierw sprawdzamy potrzeby biznesowe naszego klienta, bo to one stanowią dla nas punkt wyjścia do dalszych prac. Najczęściej pracujemy w dwóch modelach.

Klient ma zawarte umowy licencji i chmury. Wtedy analizujemy je pod kątem zgodności z regulacjami oraz możliwości optymalizacji. Dostosowujemy je do wymogów prawnych oraz dostarczamy listę rekomendowanych zmian.

Klient przygotowuje się do postępowania zakupowego. Wtedy w imieniu klienta prowadzimy postępowanie zakupowe, komunikując się z wykonawcami. Zapewniamy pełną zgodność z regulacjami.

Modele zakupowe

Opracowanie właściwych modeli zakupowych licencji i chmury uwzględniających potrzeby biznesowe klienta jest kluczowe.
Skontaktuj się z nami, by dowiedzieć się więcej.