Klasyfikacja i ocena informacji oraz szacowanie ryzyka

Wprowadzenie przejrzystych i starannych procedur klasyfikowania i oceniania informacji jest kluczowym zadaniem dla organizacji przetwarzających każdego dnia ogromne ilości informacji. W szczególności dotyczy to sektora finansowego oraz e-commerce, gdzie stale przetwarza się istotne informacje podczas realizacji licznych transakcji.

Pewne standardy związane z klasyfikacją informacji są wymagane na mocy prawa, a dostosowanie się do nich jest obowiązkiem (np. klasyfikacja informacji zgodna z komunikatem KNF dot. przetwarzania danych w chmurze obliczeniowej).

Wprowadzenie odpowiednich procedur i metodyk klasyfikacji informacji oprócz zapewnienia zgodności z prawem (compliance) pozwala także na ułatwienie zarządzania bezpieczeństwem informacji. Każda organizacja przetwarzają informacje może uzyskać duże korzyści ze stosowania jednolitych zasad ich inwentaryzacji i oceny. By pomóc we wprowadzeniu takich standardów, nasza Kancelaria oferuje rozwiązanie dotyczące klasyfikacji i oceny informacji oraz szacowania ryzyka.

W ramach usługi zapewnimy:

  • Metodykę klasyfikacji i oceny informacji w przedsiębiorstwie klienta;
  • Procedurę klasyfikacji i oceny informacji, uwzględniającą wymogi prawne, w tym compliance i wymogi kontraktowe.

Opcjonalnie możemy przeprowadzić także wspólnie z klientem inwentaryzację przetwarzanych informacji oraz dokonać ich klasyfikacji i oceny zgodnie z opracowaną metodyką. Możemy również na życzenie przygotować raport z dokonanego szacowania ryzyka dla poszczególnych klas informacji.

Realizacja projektu zaczyna się od audytu i warsztatów z przedstawicielami klienta w celu określenia informacji przetwarzanych w przedsiębiorstwie. Później dokonujemy analizy dokumentacji firmy. Na tej podstawie przygotowujemy i przekazujemy metodykę klasyfikacji i oceny informacji, a następnie pracujemy nad ewentualnymi modyfikacjami. Jeśli wchodzi to w zakres kontraktu, przekazujemy także i w razie potrzeby modyfikujemy również metodykę szacowania ryzyka. Na tym etapie możemy także przeprowadzić inne opcjonalne działania uzgodnione z klientem, takie jak przeprowadzenie samej klasyfikacji w oparciu o przekazaną metodykę, oszacowanie ryzyka lub przeszkolenie kluczowych interesariuszy przedsiębiorstwa w zakresie wprowadzonych rozwiązań.

Nasz Zespół dysponuje unikalną, specjalistyczną wiedzą prawniczą oraz rozległym doświadczeniem w obszarze ochrony informacji, zarządzania bezpieczeństwem informacji i szacowania ryzyka. Klasyfikację i ocenę informacji przeprowadzamy w oparciu o autorską metodykę, spełniającą wymogi określone w komunikacie Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego dotyczącym przetwarzania danych w chmurze obliczeniowej.

W ciągu wieloletniej praktyki udało nam się zrealizować m.in.:
  • Opracowanie klasyfikacji informacji na rzecz wiodącego dostawcy prywatnych usług medycznych
  • Opracowanie klasyfikacji informacji wraz z rekomendacjami rozwiązań kontraktowych na rzecz wiodącej polskiej grupy ubezpieczeniowej

Klasyfikacja informacji

Nasze kompetencje w obszarze klasyfikacji informacji gwarantują najwyższy poziom proponowanych standardów oraz ich pełną skuteczność, zarówno na gruncie bezpieczeństwa prawnego, jak i wydajności procesów w przedsiębiorstwie. Skontaktuj się
z nami i skorzystaj z naszego wsparcia.