Eksperckie wsparcie prawne w zakresie Licence & Cloud

Właściwe zarządzanie licencjami na oprogramowanie, w tym oprogramowania wykorzystywane w chmurze oraz Open Source, dla dużych firm ma znaczenie krytyczne. Wpływa zarówno na koszty, jak i bezpieczeństwo prawne całej organizacji, w tym osób zarządzających. Jest to obszar specjalistyczny i skomplikowany, często podlegający zmianom.

Nasza propozycja to zapewnienie eksperckiej linii wsparcia dla osób odpowiedzialnych za politykę, zakupy oraz kontrolę nad takimi licencjami. Zarówno dla prawników, jak i managerów IT.

 

Nasze wsparcie obejmuje bieżące konsultacje, zapewniające organizację III linii wsparcia, a także aktywne śledzenie zmian licencyjnych oraz regulacyjnych, mających wpływ na posiadane przez organizację licencje. W ramach stałej umowy abonamentowej oferujemy również znaczące rabaty oraz pierwszeństwo w dostępie do wysokospecjalistycznych kursów i warsztatów.

Zakres eksperckiej obsługi prawnej obejmuje:

konsultacje w zakresie interpretacji standardowych umów i polityk licencyjnych największych vendorów, w tym Microsoft, IBM, SAP, Oracle, Vmware,

konsultacje w zakresie interpretacji standardowych warunków usług cloud (AWS, Google, Microsoft),

udzielanie odpowiedzi na pytania dotyczące użycia rozwiązań Open Source,

udzielanie odpowiedzi na pytania dotyczące migracji do cloud,

wsparcie na początkowym etapie audytu licencyjnego prowadzonego przez producenta oprogramowania,

udzielanie odpowiedzi na pytania dotyczące umów serwisowych, w tym ich optymalizacja kosztowa,

konsultacje wyników raportów z narzędzi SAM,

monitoring istotnych zmian w polityce licencyjnej i cloud’owej, która może mieć znaczenie prawne lub biznesowe, w postaci newsletterów (niecyklicznych),

możliwość udziału w indywidualnych konsultacjach w zakresie interpretacji warunków licencyjnych dostawców, w tym udzielanie odpowiedzi na pytania dotyczące konkretnych licencji w kontekście wysokopoziomowej architektury IT oraz problemów audytowych,

możliwość udziału w zamkniętych warsztatach i roboczych spotkaniach,

w przypadku organizowania przez Kancelarię szkoleń dedykowanych dla obszaru SAM, nasz Klient otrzyma dodatkowe rabaty na takie szkolenie dla swoich pracowników.

Szczegóły współpracy

Wszystkie konsultacje będą odbywały się telefonicznie lub mailowo, w razie potrzeby będą sporządzane notatki/opinie. Zobowiązujemy się do udzielenia odpowiedzi w terminie do 3 dni roboczych. W zakresie mniej złożonych problemów będziemy starać się obsługiwać je na bieżąco. Koordynator po stronie Klienta będzie miał możliwość wyznaczania priorytetów. 

W przypadku, gdy zgłoszony problem będzie wymagał szerszej analizy – w szczególności obsługi prawnej większego projektu, zbadania architektury IT i konfiguracji środowisk technicznych czy indywidualnych umów Klienta z dostawcami – przedstawimy propozycję takich prac.

Miesięczny koszt wynagrodzenia ryczałtowego za usługę wsparcia eksperckiego wynosi 7500 zł i obejmuje pełen zakres określony powyżej. Maksymalna liczba godzin na obsługę zgłoszonych problemów jest limitowana do 10h / miesiąc. Po wykorzystaniu limitu nasi klienci mogą skorzystać z preferencyjnej stawki w omawianym specjalistycznym zakresie wynoszącej 500 zł za godzinę prac. Dokumentacja obejmująca rozliczenie godzin będzie prowadzona w ujęciu miesięcznym, prace będą rozliczane z dokładnością do 15 minut.

Osoba kontaktowa

Małgorzata Pałka-Jarema

W przypadku pytań dotyczących oferty, potrzeby uzupełnienia lub przedstawienia materiałów dodatkowych odnośnie działalności oraz doświadczenia Kancelarii prosimy o kontakt z Małgorzatą tel.: +48 504 218 061,
email: mpalka-jarema@maruta.pl.

Informacje o Zespole Licence & Cloud

Jesteśmy jednym z nielicznych w Europie zespołów w pełnym wymiarze czasu zajmującym się licencjami czołowych dostawców i audytami oprogramowania. Posiadamy ponad 20 lat praktyki biznesowej oraz teoretycznej obejmującej również prace naukowe naszych specjalistów w obszarze IP. We wszystkich kluczowych polskich i międzynarodowych rankingach jesteśmy wskazywani jako lider doradztwa Technologii /  TMT. Jako jedyna polska firma jesteśmy w band / tier one rankingu zarówno Chambers, jak i Legal 500.

Poza wiedzą prawną znamy się na technologiach i umiemy ocenić wpływ rozwiązań architektonicznych na licencje i związane z tym opłaty. Od lat współpracujemy z klientami przy budowaniu planów zakupowych – zarówno w zakresie prawnym (wybór i definicje metryk, ryzyka), jak i komercyjnym – wybór optymalnego modelu zakupowego (rodzaj umowy, rozwiązania alternatywy typu usedsoft / TPS) i wsparcie w całym procesie RFP i negocjacji.

W razie konieczności korzystamy również z naszych ekspertów technicznych, w zakresie poszczególnych dostawców (łącznie z audytami wewnętrznymi) oraz z zespołu Kancelarii, w tym zespołu rozstrzygania sporów i  regulacyjnego.