Doradztwo przy naruszeniach RODO

Podjęcie niezwłocznych działań w przypadku naruszeń ochrony danych osobowych jest jednym z najważniejszych obowiązków nakładanych przez RODO. Każde opóźnienie i każde niedociągnięcie związane ze zgłoszeniem naruszenia, gdy sytuacja tego wymaga, znacznie podnosi ryzyko otrzymania wysokiej kary finansowej.

Ocena ryzyka zagrożenia, powiadomienie Prezesa UODO w ciągu 72 h, a w niektórych przypadkach także osób poszkodowanych… Wiedząc, jak trudne jest postępowanie kryzysowe, powołaliśmy zespół ekspertów niosący wsparcie organizacjom zarówno w pierwszych chwilach od stwierdzenia naruszenia, jak i w późniejszych ewentualnych postępowaniach sądowych. Potrafimy wyeliminować wiele niepotrzebnego stresu i niepewności, skutecznie pomagając w sprostaniu wymogom formalnym RODO.

Doradztwo przy naruszeniach RODO

Nasza Kancelaria oferuje doradztwo w sytuacji naruszeń RODO. W ramach kompleksowej usługi wsparcia:

  • Określimy powagę naruszenia.
  • Ocenimy, czy występuje obowiązek zgłoszenia naruszenia do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  • Ocenimy, czy zachodzi obowiązek zawiadomienia podmiotów danych o naruszeniu.
  • W razie konieczności przygotujemy treść zgłoszenia do prezesa UODO oraz treść zawiadomienia dla podmiotów danych.
  • Jeśli nie stwierdzimy konieczności zgłoszenia naruszenia – opracujemy uzasadnienie decyzji o braku zgłoszenia.
  • Będziemy prowadzić korespondencję z organem nadzorczym, jeśli wystąpi taka konieczność.

Wszystkie przypadki naruszeń sprawdzamy z pełną skrupulatnością, jednocześnie upraszczając samą procedurę dla klienta. Wiemy, na czym się skupić i jakie pytania zadać. W oparciu o badanie sytuacji faktycznej, wywiad oraz analizę materiałów dostarczymy bezpośredniej odpowiedzi na to, jak należy zareagować w danej sytuacji.

Pracujemy w oparciu o rekomendowaną i sprawdzoną metodologię ENISA. Nasz Zespół posiada unikalne doświadczenie w zakresie ochrony danych osobowych oraz postępowania z naruszeniami RODO.

Dotychczas w imieniu naszych klientów zgłosiliśmy kilkadziesiąt naruszeń, gwarantując im bezpieczeństwo prawne i minimalizując zaistniałe szkody. Przeprowadziliśmy też setki ocen powagi naruszenia, dostarczając klientom pewnej informacji o tym, jakie kroki są wymagane przez prawo. Prowadzone przez nas postępowania w sprawie naruszeń ochrony danych osobowych kończyły się sukcesem oraz potwierdzeniem braku zastrzeżeń przez organ nadzorczy.

Naruszenia RODO

W przypadku naruszenia RODO obowiązuje ta sama zasada, co w medycynie: problem leczony z opóźnieniem lub nieprawidłowo
bardzo szybko eskaluje. Skontaktuj się z nami i skorzystaj
z naszej ekspertyzy, by mieć pewność, że Twoja reakcja
będzie natychmiastowa i skuteczna.