Audyt zgodności z RODO

Przeprowadziliśmy ponad 200 audytów zgodności z RODO w niemal wszystkich sektorach rynku. Rekomendujemy nasze rozwiązanie zarówno podmiotom, które wykonały już pracę w obszarze wdrożenia RODO i chcą niezależnie sprawdzić jej jakość i kompletność, jak i tym, które dopiero podejmują działania w tym zakresie. Audyt może stanowić pierwszy etap wdrożenia RODO w organizacji lub potwierdzenie pomyślnego przeprowadzenia tego procesu.

By ułatwić firmom dostosowanie się do RODO i uniknięcie wysokich kar, Kancelaria Maruta Wachta oferuje przeprowadzenie pełnego audytu zgodności z RODO. Umożliwia on pozyskanie wiedzy co do poziomu zgodności organizacji z przepisami o ochronie danych osobowych oraz ekspozycji firmy na ryzyko związane z ewentualnymi nieprawidłowościami w tym zakresie, w szczególności zaś ryzyko nałożenia przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych kary finansowej z tytułu stwierdzonych nieprawidłowości.

Od analizy do raportu

Audyt przeprowadzamy w formie spotkań przedstawicieli Kancelarii z przedstawicielami poszczególnych jednostek organizacyjnych klienta – przeprowadzamy wywiady oraz zbieramy dokumenty i informacje dotyczące działalności spółki, niezbędne do przeprowadzenia oceny zgodności.

Efektem prac będzie raport wskazujący luki i nieprawidłowości w badanym obszarze wraz z rekomendacjami co do sposobu ich wyeliminowania. Stwierdzając nieprawidłowości oraz rekomendując działania naprawcze, opieramy się na doskonałej znajomości aktualnego stanu prawnego i rozległej wiedzy w zakresie RODO. Dotyczy to też orzecznictwa krajowego i zagranicznego oraz stanowisk organów nadzorczych w Polsce oraz w krajach członkowskich.

Rekomendujemy audyt RODO

Audyt zgodności z RODO znajduje się w katalogu usług świadczonych przez Kancelarię od ponad 2 lat. Za jego realizację odpowiadają doskonali prawnicy i wieloletni praktycy w zakresie ochrony danych osobowych. Różnorodność doświadczeń członków Zespołu Ochrony Danych Osobowych, zdobytych zarówno w sektorze publicznym, jak i prywatnym, daje gwarancję przeprowadzenia usługi z pełnym uwzględnieniem specyfiki każdej organizacji.

Audyt RODO

Skontaktuj się z Zespołem Ochrony Danych Osobowych i sprawdź,
czy Twoja organizacja posiada wszelkie procedury
zgodności z RODO.