Audyt AI w zakresie zgodności z zasadami etyki i praw człowieka

Ochrona praw człowieka nie jest wyłącznie zobowiązaniem etycznym, ale wypływa z aktów prawa krajowego i międzynarodowego. Największe wyzwanie w obszarze AI stwarza zapewnienie zgodności z zasadą niedyskryminacji, ochroną prywatności, danych osobowych, prawem do informacji, czy też przepisami prawa pracy.

Naruszenia praw człowieka nie stanowią jedynie przekroczenia miękkich wytycznych, lecz mogą stanowić podstawę dochodzenia roszczeń, a co za tym idzie generować koszty finansowe, społeczne, wizerunkowe w prowadzonej działalności. Stworzyliśmy rozwiązanie, które odpowiada na te wyzwania.

Co robimy

Zbudowanie i zapewnienie funkcjonowania systemów AI w większości obszarów życia społecznego i gospodarczego wymaga przeprowadzenia oceny skutków sztucznej inteligencji dla ochrony praw człowieka oraz wyzwań etycznych związanych z tym procesem.

Oferowana przez nas usługa przeprowadzenia profesjonalnej oceny obejmuje:

  • identyfikację obszarów praw człowieka oraz ustawodawstwa, a także wyzwań etycznych relewantnych dla danego systemu AI,
  • identyfikację problematycznych zagadnień ochrony praw człowieka i zagrożeń etycznych związanych z danym systemem AI,
  • oszacowanie ryzyka związanego z naruszeniem praw człowieka i standardów etycznych,
  • opracowanie propozycji rozwiązań i środków mających na celu minimalizację ryzyka oraz uniknięcie naruszenia praw człowieka i łamania norm etycznych,
  • przygotowanie programu zapewniania zgodności rozwiązań AI z etyką,
  • audyt zgodności rozwiązań AI z zasadami etyki i regulacjami dotyczącymi praw człowieka.

Zgodnie z zasadą „etyka by design”, zapewniamy wsparcie w zakresie zachowania zgodności z zasadami etycznymi i prawami człowieka na wszystkich etapach realizacji projektu.

Dlaczego my

Jesteśmy pierwszym w Polsce zespołem specjalistów kompleksowo wspierającym we wdrożeniu rozwiązań sztucznej inteligencji. Działalność w zakresie AI wymaga dużo więcej niż samej tylko wiedzy prawniczej. Dlatego zbudowaliśmy interdyscyplinarny zespół ekspertów w zakresie prawa, technologii i znajomości procesów biznesowych. Współpracujemy z Fundacją AI Law Tech, która uczestniczy w pracach grup roboczych na poziomie legislacyjnym. Jesteśmy także twórcami międzynarodowych studiów podyplomowych „prawo nowoczesnych technologii” realizowanych we współpracy z Akademią Leona Koźmińskiego w Warszawie.

Audyt AI

Skontaktuj się z nami, a zapewniamy Ci wsparcie w zakresie zachowania zgodności z zasadami etycznymi i prawami człowieka