Asysta podczas przeszukań

lokali, systemów informatycznych czy przy wezwaniach do wydania rzeczy

Zapewniamy komfort klienta podczas prowadzonych przez służby specjalne, policję czy prokuraturę przeszukań lokali czy systemów informatycznych. Mamy ponad 10-letnie doświadczenie, znamy zarówno prawo, jak i nowe technologie. Dzięki temu potrafimy bronić interesu naszego klienta podczas stresującej i wymagającej sytuacji, jaką jest przeszukanie.

Co jrobimy

W ramach tego rozwiązania:

  • zapewniamy bardzo szybkie stawiennictwo przy rozpoczęcia czynności przez służby;
  • przejmujemy komunikację przy czynnościach;
  • uzgadniamy „agendę” przeszukania;
  • podejmujemy czynności w trakcie i po przeszukaniu, tak aby należycie zabezpieczyć interes klienta, w tym co istotne przy systemach informatycznych określamy zakres zainteresowania organów w odniesieniu do zabezpieczanego systemu informatycznego;
  • prowadzimy dalszą korespondencję z zainteresowanymi podmiotami.

Jak działamy

Chroniąc interes naszych klientów, nastawiamy się na ułożenie właściwej i merytorycznej współpracy z zainteresowany organami, tak aby bieżąca działalność klienta na tym nie ucierpiała. Naszym atutem jest bardzo dobra znajomość nowych technologii, dzięki czemu może prowadzić jak równy z równym rozmowy z technikami zaangażowanymi przez organy ścigania.

Dlaczego my

Nasz zespół na przestrzeni ponad 10 lat wspierał klientów w szeregu przeszukań lub żądania wydania danych, systemów informatycznych, czy urządzeń elektronicznych. Specjalizujemy się w pomocy prawnej związanej przede wszystkim z przestępstwami przeciwko ochronie informacji (w tym cyberprzestępstw), przestępstwami przeciwko wiarygodności dokumentów, przestępstwami przeciwko mieniu, przestępstwami przeciwko obrotowi gospodarczemu i interesom majątkowych w obrocie cywilnoprawnym.

Asysta podczas przeszukań

Skontaktuj się z nami, a zapewniamy komfort podczas przeszukań prowadzonych przez służby specjalne.