+48 22 128 00 00

Error: Only up to 6 widgets are supported in this layout. If you need more add your own layout.

Piotr Łochowski

Adwokat, członek Okręgowej Izby Adwokackiej w Krakowie. Absolwent prawa i studiów  podyplomowych z prawa własności intelektualnej na Uniwersytecie Jagiellońskim. Doktorant na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, naukowo zajmuje się prawem cywilnym i porównawczym. Zawodowo specjalizuje się w prawie autorskim i prawie znaków towarowych oraz obsłudze korporacyjnej spółek prawa handlowego.