+48 22 128 00 00

Error: Only up to 6 widgets are supported in this layout. If you need more add your own layout.

dr Marta Mackiewicz

Radca prawny, doktor nauk prawnych w dziedzinie prawa handlowego. Ekspert w dziedzinie prawa cywilnego, handlowego, ochrony konkurencji oraz postępowań sądowych.
Posiada kilkunastoletnie doświadczenie zawodowe w prowadzeniu negocjacji oraz sporów sądowych, w tym arbitrażowych z inwestorami, podwykonawcami oraz konsorcjantami w ramach realizacji kontraktów w obszarze budownictwa, energetyki i IT. Prowadzi skomplikowane procesy odszkodowawcze oparte na naruszeniach krajowego i unijnego prawa konkurencji (szkody wynikające ze zmów cenowych, nadużywania pozycji dominującej).
Marta Mackiewicz jest absolwentką Uniwersytetu Łódzkiego. Jako stypendystka Fundacji Kościuszko prowadziła badania naukowe i przygotowywała rozprawę doktorską w Columbia Law School w Nowym Yorku. Obecnie naukowo jest związana z Akademią Leona Koźmińskiego w Warszawie. Autorka publikacji naukowych z zakresu prawa handlowego, korporacyjnego oraz konkurencji.