+48 22 128 00 00

Error: Only up to 6 widgets are supported in this layout. If you need more add your own layout.

Michał Kulesza

Adwokat, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z kontraktami IT, a także zamówieniami publicznymi i postępowaniami spornymi. Doradza na rzecz podmiotów publicznych i prywatnych działających m.in. w sektorach IT, infrastruktury czy obronności. Ukończył studia podyplomowe z zakresu Prawa Zamówień Publicznych oraz Centrum Prawa Amerykańskiego.