+48 22 128 00 00

Error: Only up to 6 widgets are supported in this layout. If you need more add your own layout.

Michał Nawrocki

Aplikant adwokacki przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie. Ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego oraz studia podyplomowe w zakresie prawa zamówień publicznych w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Obecnie jest w trakcie odbywania studiów podyplomowych w zakresie procesu inwestycyjno-budowlanego na Uczelni Łazarskiego w Warszawie.
Specjalizuje się w doradztwie z zakresu prawa zamówień publicznych, prawa budowlanego oraz kontraktów na roboty budowlane, również tych skonstruowanych na podstawie warunków kontraktowych FIDIC.
Zanim dołączył do Maruta Wachta sp. j., pracował w polskich kancelariach prawnych w Łodzi oraz Warszawie, gdzie zajmował się przede wszystkim obsługą prawną zarówno zamawiających, jak i wykonawców, przygotowywaniem i opiniowaniem warunków kontraktowych oraz doradztwem przy realizacji inwestycji budowlanych. Pełnił również funkcję trenera na szkoleniach z prawa zamówień publicznych.