+48 22 128 00 00

Error: Only up to 6 widgets are supported in this layout. If you need more add your own layout.

Wojciech Kokot

Absolwent wydziału prawa warszawskiej Akademii Leona Koźmińskiego, obecnie doktorant tej samej uczelni. Specjalizuje się w zagadnieniach z zakresu prawa nowych technologii, własności intelektualnej i innowacji. Swoje doświadczenie zawodowe zdobywał zarówno w renomowanych, międzynarodowych kancelariach, jak również w spółkach zajmujących się szeroko rozumianymi innowacjami i współpracą ze start-upami. W 2017 r. otrzymał nagrodę Związku Banków Polskich w konkursie Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej na najlepsze prace naukowe z zakresu prawa własności intelektualnej za pracę magisterską pt. „Przedsięwzięcia start-up w procesie komercjalizacji”.