+48 22 128 00 00

Error: Only up to 6 widgets are supported in this layout. If you need more add your own layout.

Konrad Zyznar

Absolwent wydziału Prawa na Uniwersytecie Warszawskim z wyróżnieniem (summa cum laude), laureat Stypendium Rektora Uniwersytetu Warszawskiego dla Najlepszych Studentów. Ukończył dwuletni kurs „Diploma in English and European Union Law” organizowany przez Cambridge University. Aplikant adwokacki. Jest również absolwentem Dziennikarstwa na Uniwersytecie Warszawskim.

Brał udział w postępowaniach z zakresu dochodzenia roszczeń z nienależycie wykonanych zobowiązań, windykacji oraz przestępstw białych kołnierzyków.