+48 22 128 00 00

Error: Only up to 6 widgets are supported in this layout. If you need more add your own layout.

Mateusz Krakowski

Associate w Maruta Wachta sp. j.
Specjalizuje się w prawie ochrony danych osobowych, prawie nowych technologii, a także w regulacjach sektora finansowego i prawie bankowym. Uczestniczył we wdrożeniach RODO w podmiotach działających na rynku usług płatniczych, w bankach i towarzystwach ubezpieczeniowych.
Uzyskał dyplom z wyróżnieniem na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Absolwent Szkoły Prawa Niemieckiego organizowanej przez Uniwersytet w Bonn. Stypendysta Uniwersytetu w Zagrzebiu. Doświadczenie zawodowe zdobywał w obszarze prawnym jednego z największych polskich banków oraz kancelarii prawnej zajmującej się prawem gospodarczym.
Prezes i jeden z założycieli Stowarzyszenia Innovation Finance Technology Association (IFTA), które swoją działalność koncentruje m. in. wokół innowacji finansowej i wpływie nowych technologii na sektor finansowy. Prezes Koła Naukowego Prawa Bankowego UW w roku akademickim 2016/2017. Organizator i projekt manager VIII i IX Ogólnopolskiego Kongresu Prawa Bankowego oraz przedstawiciel Samorządu Studentów w Radzie Wydziału w latach 2015-2017. Uczestnik licznych turniejów negocjacyjnych.