+48 22 128 00 00

Error: Only up to 6 widgets are supported in this layout. If you need more add your own layout.

Martyna Nyszk

Adwokat. Aplikację adwokacką ukończyła w Okręgowej Radzie Adwokackiej. Specjalizuje się w Prawie zamówień publicznych. Posiada kilkuletnie doświadczenie w zakresie zamówień publicznych, które zdobyła, pracując dla Oddziału Zabezpieczenia Garnizonu Warszawa, gdzie nadzorowała przeprowadzanie postępowań o zamówienie publiczne oraz reprezentowała zamawiającego przed Krajową Izbą Odwoławczą. W trakcie aplikacji adwokackiej współpracowała z kilkoma kancelariami adwokackimi, nabywając doświadczenie w reprezentowaniu klientów w sporach sądowych przed sądami powszechnymi i administracyjnymi, w sporządzaniu umów oraz wszelkiego rodzaju pism procesowych.