+48 22 128 00 00

Error: Only up to 6 widgets are supported in this layout. If you need more add your own layout.

Łukasz Zięba

Prawnik, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie oraz studiów podyplomowych na kierunku „Zarządzanie Bezpieczeństwem Informacji” w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. W latach 2008-2014 pracownik Biura Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, gdzie w szczególności zajmował się skargami na nieprawidłowości w procesie przetwarzania danych osobowych. W latach 2014-2018, jako starszy specjalista ds. ochrony danych osobowych, wchodził w skład zespołu jednego z wiodących warszawskich podmiotów świadczących usługi w przedmiocie ochrony danych osobowych. W Kancelarii Maruta Wachta zajmuje się wspieraniem współpracowników w dostosowywaniu działalności klientów do zgodności z przepisami o ochronie danych osobowych, w tym we wdrażaniu RODO/GDPR.