+48 22 128 00 00

Error: Only up to 6 widgets are supported in this layout. If you need more add your own layout.

Maciej Kawiorski

Aplikant radcowski, doradzający w zakresie prawa własności intelektualnej i przemysłowej (w tym postępowań arbitrażowych dotyczących nazw domen internetowych) oraz prawa autorskiego, jak również problematyki ochrony danych osobowych. Uczestniczy w projektach wdrożeniowych RODO m.in. w sektorach: IT, ubezpieczeniowym oraz NGOs. Dotychczasowe wieloletnie doświadczenie zawodowe zdobywał w jednej z wiodących polskich kancelarii, specjalizującej się w ochronie praw własności intelektualnej i przemysłowej.