+48 22 128 00 00

Error: Only up to 6 widgets are supported in this layout. If you need more add your own layout.

Tomasz Czarnota

Specjalista z zakresu prawa zamówień publicznych, prawa nowych technologii i prawa konkurencji. Posiada wieloletnie doświadczenie w doradztwie na rzecz podmiotów prywatnych i publicznych w tym w szczególności dla firm z branży energetycznej, infrastrukturalnej i finansowej. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego i kierunku „International Business” na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. Stypendysta na Trinity College Dublin. Obecnie doktorant w Katedrze Prawa Europejskiego Uniwersytetu Warszawskiego.