+48 22 128 00 00

Error: Only up to 6 widgets are supported in this layout. If you need more add your own layout.

Maciej Łukaszewicz

Student V roku prawa na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku. Aktywnie zaangażowany w życie akademickie przez cały okres studiów. Był przewodniczącym uczelnianego Parlamentu Studenckiego UwB w latach 2016-2017, członkiem wielu organów kolegialnych Uniwersytetu. Koordynował pracę nad publikacją dotyczącą jakości kształcenia na Uniwersytecie w Białymstoku. Uczestniczył w wielu konferencjach dotyczących prawa o szkolnictwie wyższym oraz jakości kształcenia.
W Kancelarii wspiera prace zespołu wdrażania ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO/GDPR).