+48 22 128 00 00

Error: Only up to 6 widgets are supported in this layout. If you need more add your own layout.

Daniel Wojtowicz

Absolwent WPiA Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu i aplikant radcowski przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie. Doświadczenie zdobywał jako prawnik wewnętrzny Samsung Electronics Polska. Specjalizuje się w zagadnieniach prawa nowych technologii, w szczególności prawa autorskiego (umów licencyjnych, umów na wykonanie oprogramowania) oraz w obsłudze prawnej kampanii marketingowych, w tym w konstruowaniu umów sponsoringowych. Brał udział w projektach z udziałem podmiotów publicznych, firm z segmentu IT i operatorów telekomunikacyjnych. Prowadził szkolenia z podstaw prawa własności intelektualnej dla działów marketingu.