+48 22 128 00 00

Error: Only up to 6 widgets are supported in this layout. If you need more add your own layout.

Tomasz Izydorczyk

Doradca, szkoleniowiec w zakresie organizacji i zarządzania ochroną danych osobowych w sektorze prywatnym oraz w administracji publicznej. Wykłada w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu organizacje i zarządzanie, e-administracją, ochronę danych osobowych. Jest autorem kierunku Studiów Podyplomowych „Administrator Bezpieczeństwa Informacji”. Prelegent na wielu konferencjach organizowanych m.in. przez: ARIERGARDA, Rzeczpospolita, SABI, ISSA Polska. Absolwent Politechniki Poznańskiej, Instytutu Nauk Prawnych PAN, SWPS Uniwersytetu Huministyczno-społecznego oraz Collegium Da Vinci w Poznaniu.