+48 22 128 00 00

Error: Only up to 6 widgets are supported in this layout. If you need more add your own layout.

Maciej Tabor

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Centrum Prawa Angielskiego i Europejskiego, wspólnej placówki dydaktycznej Uniwersytetu Cambridge, Uniwersytetu Warszawskiego i brytyjskiej fundacji edukacyjnej Juris Angliae Scientia. Były słuchacz Szkoły Praw Własności Intelektualnej, organizowanej przez Centrum Praw Własności Intelektualnej im. H. Grocjusza.
Prezes Koła Naukowego Własności Intelektualnej „IP”. W roku akademickim 2015/2016 członek reprezentacji WPiA UW w konkursie „IP Challenge”.
Przed dołączeniem do zespołu kancelarii współpracował z butikową kancelarią zajmującą się prawem własności intelektualnej.