+48 22 128 00 00

Error: Only up to 6 widgets are supported in this layout. If you need more add your own layout.

Paweł Tobiczyk

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Obecnie doktorant w Katedrze Prawa Własności Intelektualnej Wydziału Prawa i Administracji UJ. Specjalizuje się w prawie ochrony danych osobowych i informacji, a także prawie nowych technologii oraz handlu elektronicznego. Doradzał polskim i zagranicznym klientom m.in. z branży ubezpieczeniowej, bankowej, telekomunikacyjnej, farmaceutycznej, IT oraz e-commerce w licznych projektach z zakresu ochrony danych osobowych, prywatności oraz tajemnic prawnie chronionych. Jego praktyka obejmuje w szczególności prowadzenie audytów, opiniowanie i doradztwo w zakresie zgodności przetwarzania danych osobowych oraz informacji z wymogami prawa, tworzenie dokumentacji dotyczącej ochrony danych osobowych oraz wsparcie klientów w ramach postępowań przed Generalnym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych oraz sądami administracyjnymi. Uczestniczył w projektach wdrożenia Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych Osobowych (RODO/GDPR) w organizacjach z sektora finansowego.