+48 22 128 00 00

Error: Only up to 6 widgets are supported in this layout. If you need more add your own layout.

Natalia Kalinowska

Doktorantka na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Laureatka konkursu Diamentowy Grant za projekt "Diagnoza stanu ochrony prywatności jednostki w sieci Internet ze szczególnym uwzględnieniem ochrony danych osobowych – stan prawny i perspektywy". W 2016 roku odbyła dwutygodniowy staż na Franklin Univeristy w Columbus. Absolwentka studiów podyplomowych w roku akademickim 2015/2016 w zakresie Ochrony danych osobowych i informacji niejawnych.