+48 22 128 00 00

Error: Only up to 6 widgets are supported in this layout. If you need more add your own layout.

dr Jakub Krysa

Doktor nauk prawnych, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Rozprawę doktorską obronił w Akademii im. Leona Koźmińskiego. Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z zamówieniami publicznymi, kontraktami, prawem międzynarodowym, transformacjami cyfrowymi oraz metodykami agile. Doradza na rzecz podmiotów publicznych i prywatnych działających w sektorach IT, infrastruktury, obronności, energetyki i gospodarki odpadami. Autor opracowań dotyczących polskiego i europejskiego prawa zamówień publicznych oraz prawa prywatnego międzynarodowego. Włada biegle językiem angielskim i hiszpańskim.