+48 22 128 00 00

Error: Only up to 6 widgets are supported in this layout. If you need more add your own layout.

Maciej Mikucki

Specjalista z zakresu zamówień publicznych. Posiada doświadczenie w kompleksowej obsłudze prawnej zamawiających i wykonawców, począwszy od prowadzenia postępowań, przygotowania wszelkiej niezbędnej dokumentacji przetargowej, korespondencji, pism procesowych, skończywszy na samodzielnej reprezentacji stron w postępowaniach przed Krajową Izbą Odwoławczą oraz sądem okręgowym. Ukończył Studia Podyplomowe z zarządzania projektami finansowanymi ze środków Unii Europejskiej. Uczestnik wielu szkoleń oraz prowadzący szkolenia z zakresu zamówień publicznych.