+48 22 128 00 00

Error: Only up to 6 widgets are supported in this layout. If you need more add your own layout.

Sławomir Kowalski

W kancelarii Maruta Wachta sp.j. koordynuje prace w zakresie projektów dotyczących ochrony danych osobowych. Jego praktyka obejmuje ocenę zgodności z prawem zakresu, celów i sposobów przetwarzania danych osobowych, opiniowanie zgodności z prawem systemów informatycznych m.in. w zakresie przekazywania danych osobowych do państw trzecich, a także bieżące doradztwo w zakresie różnych aspektów przetwarzania danych osobowych. Jego doświadczenie obejmuje także doradztwo transakcyjne w zakresie praw własności intelektualnej, doradztwo przy projektach badawczych i rozwojowych, a także reprezentację w postępowaniach karnych i cywilnych dotyczących naruszeń praw własności intelektualnej, tajemnic prawnie chronionych oraz czynów nieuczciwej konkurencji. Prowadzi szkolenia z zakresu prawa własności intelektualnej i ochrony danych osobowych. Jest prelegentem na konferencjach branży IT.
Jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie oraz Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Ukończył także studia podyplomowe z zakresu prawa nowoczesnych technologii na Akademii im. Leona Koźmińskiego w Warszawie.