+48 22 128 00 00

Error: Only up to 6 widgets are supported in this layout. If you need more add your own layout.

dr Tomasz Bagdziński, Of Counsel

Doktor nauk prawnych i adwokat, absolwent prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego, rozprawę doktorską obronił w INP PAN. Stypendysta m.in. na Georgetown Law Centre oraz Yale, obecnie afiliowany przy Wydziale Zarządzania UW oraz wykładowca w ramach studiów podyplomowych Prawo Nowoczesnych Technologii prowadzonych przez Akademię Leona Koźmińskiego. Od ponad 15 lat reprezentuje przedsiębiorców przed polskimi i europejskimi organami ochrony konkurencji oraz sądami. Prelegent na konferencjach, uczestnik inicjatyw branżowych, autor szeregu publikacji zarówno w języku polskim jak i angielskim. Jest członkiem Stowarzyszenia Prawa Konkurencji, Centrum Studiów Antymonopolowych i Regulacyjnych (Wydział Zarządzania) Uniwersytetu Warszawskiego oraz ABA Sekcji Prawa Antytrustowego.