+48 22 128 00 00

Error: Only up to 6 widgets are supported in this layout. If you need more add your own layout.

Anna Olszewska

Absolwent prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, absolwentka kursu Centrum Prawa Angielskiego i Europejskiego wspólnej placówki dydaktycznej Uniwersytetu Cambridge, Uniwersytetu Warszawskiego i brytyjskiej fundacji edukacyjnej Juris Angliae Scientia, członek Koła Naukowego Prawa Własności Intelektualnej. Doświadczenie zawodowe zdobywała w Fundacji Dzieci Niczyje, Ministerstwie Spraw Zagranicznych, Konsulacie Generalnym RP w Kolonii oraz w kancelarii butikowej specjalizującej się w prawie własności intelektualnej i ochronie dóbr osobistych.