+48 22 128 00 00

Error: Only up to 6 widgets are supported in this layout. If you need more add your own layout.

Damian Gudel

Praktyk z zakresu postępowań administracyjnych, sądowych i arbitrażowych, przede wszystkim z zakresu inwestycji infrastrukturalnych, IT oraz arbitrażu sportowego. Posiada ponad 4 letnie doświadczenie w prowadzeniu sporów, reprezentacji klientów przed sądami powszechnymi oraz arbitrażowymi

Pokaż wszystkie (4)
\ Referencje
  • Międzynarodowy dostawca IT - spór o nienależyte wykonanie wdrożenia i serwis IT
  • Konsorcjum spółek budowlanych - rozliczenie jednej z największych inwestycji wielkokubaturowych
  • Centralna agencja rządowa - spór o nienależyte wykonanie wdrożenia IT
  • Centrum medyczne - spór o nienależyte wykonanie wdrożenia IT