+48 22 128 00 00

Error: Only up to 6 widgets are supported in this layout. If you need more add your own layout.

Roman Bieda

Radca prawny i rzecznik patentowy, absolwent prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego, ukończył Podyplomowe Studium Prawa Konkurencji i Ochrony Konsumenta (UJ) oraz Podyplomowe Studium Prawa Własności Przemysłowej (UW). Doktorant w INP PAN. Od ponad 10 lat, specjalizuje się w prawie własności intelektualnej oraz szeroko rozumianym prawie nowych technologii. Ekspert w zakresie prawa autorskiego, danych osobowych oraz handlu elektronicznego. Zajmuje się także negocjowaniem umów IT oraz umów licencyjnych. Patron merytoryczny oraz wykładowca w ramach studiów podyplomowych Prawo Nowoczesnych Technologii prowadzonych przez Akademię Leona Koźmińskiego. Wykłada przedmioty związane z prawem IT/IP na szeregu uczelniach wyższych.

Pokaż wszystkie (25)
\ Referencje
 • Międzynarodowa grupa budowlana - wdrożenie kluczowego systemu IT
 • Bank - depozyt kodu źródłowego
 • Bank - przygotowanie manualu dot. praw własności intelektualnej
 • Operator telekomunikacyjny - umowa międzyoperatorska MVNO
 • Grupa energetyczna - weryfikacja zgodności systemu IT z przepisami prawa
 • Grupa energetyczna - audyt zasad przetwarzania danych osobowych
 • Polski dostawca IT - regulamin usługi IT
 • Międzynarodowy producent oprogramowania - doradztwo legislacyjne
 • Grupa energetyczna - kompleksowa obsługa outsourcingu systemu billingowego
 • Polski dostawca IT - regulamin serwisu internetowego
 • Firma konsultingowa - analiza zasad ochrony dokumentacji przetargowej
 • Grupa energetyczna - audyt zasad przetwarzania danych osobowych
 • Spółka produkcyjna - audyt zasad przetwarzania danych osobowych
 • Spółka branży FMCG - spór o unieważnienie znaku towarowego
 • IT operatora pocztowego - umowa IaaS
 • Międzynarodowa grupa logistyczna - kompleksowa obsługa outsourcingu IT
 • Polska spółka usługowa - wdrożenie systemu ERP
 • Polski dostawca IT - wdrożenie systemu ERP
 • Międzynarodowy dostawca IT - bieżące wsparcie kontraktów IT i PZP
 • Spółka branży internetowej - spór o naruszenie praw do baz danych
 • IT operatora pocztowego - cyfrowe usługi pocztowe
 • Międzynarodowy dostawca rozwiązań IT - spór z dystrybutorem oprogramowania
 • Agencja reklamowa - opracowanie dokumentacji przetwarzania danych osobowych
 • Grupa energetyczna - weryfikacja systemu ochrony danych z przepisami prawa
 • Polski dostawca IT - doradztwo prawne w zakresie ochrony danych osobowych
 • Polski dostawca IT - opinia prawna dot. przetwarzania danych osobowych