+48 22 128 00 00

Error: Only up to 6 widgets are supported in this layout. If you need more add your own layout.

Marcin Serafin

Szef Zespołu Ochrony Danych Osobowych oraz Zespołu Kontraktów IT. Od ponad 10 lat specjalizuje się w prawie nowych technologii, doradzając klientom przy negocjacjach umów, doborze modeli biznesowych oraz prawnych aspektach własności intelektualnej. Doradzał w największych projektach w branży IT, telekomunikacyjnej, energetycznej, finansowej czy przemysłowej. W latach 2013-2014 menedżer ds. polityk publicznych w Google. Wykładowca i trener na uczelniach wyższych (UW, SGH, UJ) oraz na szkoleniach prywatnych.

Pokaż wszystkie (38)
\ Referencje
 • Operator telekomunikacyjny - umowa MVNO typu branded reseller
 • Organizacja pozarządowa - konsultacje zmian w prawie autorskim
 • Operator telekomunikacyjny - umowa MVNO typu ESP
 • Polska firma telekomunikacyjna - analiza stworzenia telekomunikacyjnej infrastruktury energetycznej
 • Grupa energetyczna - pakiet opinii nt. współkorzystania z infrastruktury
 • Organ regulacyjny - raport dotyczący regulacji rynku telekomunikacyjnego
 • Ministerstwo - warsztaty dotyczące prawa telekomunikacyjnego
 • Operator telekomunikacyjny - doradztwo legislacyjne w obszarze PT
 • Operator telekomunikacyjny - porozumienie dotyczące roszczeń międzyoperatorskich
 • Operator telekomunikacyjny - umowa międzyoperatorska MVNO
 • Operator telekomunikacyjny - umowa MVNO typu full MVNO
 • Organizacja pozarządowa - doradztwo legislacyjne
 • Operator telekomunikacyjny - wdrożenie głównego systemu CRM
 • IT operatora pocztowego - wdrożenie kluczowych umów IT
 • Grupa energetyczna - doradztwo legislacyjne
 • Grupa energetyczna - doradztwo w procesie regulacji działalności telekomunikacyjnej
 • Organ regulacyjny - raport dotyczący rozliczeń międzyoperatorskich
 • Grupa energetyczna - prace legislacyjne
 • Operator telekomunikacyjny - porozumienie międzyoperatorskie
 • Operator telekomunikacyjny - pakiet opinii nt. współkorzystania z infrastruktury
 • Operator telekomunikacyjny - umowa o roamingu krajowym
 • Operator telekomunikacyjny - umowa o roamingu krajowym
 • Międzynarodowy producent oprogramowania - doradztwo legislacyjne
 • Grupa energetyczna - doradztwo legislacyjne
 • Polska firma telekomunikacyjna - kompleksowa analiza wdrożenia łączności dyspozytorskiej
 • Grupa energetyczna - doradztwo dotyczące częstotliowści radiowych
 • Grupa hotelowa - doradztwo dot. usług telekomunikacyjnych
 • Duże polskie miasto - analiza roszczeń wobec dostawcy energii
 • Operator telekomunikacyjny - doradztwo legislacyjne
 • Operator telekomunikacyjny - opinia prawna dot. roszczeń międzyoperatorskich
 • Operator telekomunikacyjny - opracowanie strategii współpracy międzyoperatorskiej
 • Grupa energetyczna - wdrożenie systemu ERP
 • Bank - arbitraż dot. nienależytego wykonania wdrożenia IT
 • Bank - spór o nienależyte wykonanie wdrożenia IT
 • Polski dostawca IT - project management dużego projektu wdrożeniowego
 • Operator telekomunikacyjny - renegocjacje pakietu umów IT
 • Operator telekomunikacyjny - kompleksowa obsługa procesu transformacji IT
 • Operator telekomunikacyjny - spór o nienależyte wykonanie wdrożenia IT