+48 22 128 00 00

Error: Only up to 6 widgets are supported in this layout. If you need more add your own layout.

Maciej Zackiewicz

Radca prawny. Ekspert w zakresie prawa IT oraz zamówień publicznych, starszy prawnik w Kancelarii. Współpracuje z czołowymi firmami IT oraz największymi zamawiającymi w kraju, w tym w obszarze ubezpieczeń i energetyki. Uczestniczył w realizacji kilkudziesięciu projektów IT, w tym prowadzonych metodyką zwinną (Agile / SCRUM). Reprezentuje klientów Kancelarii w postępowaniach przed KIO. Doktorant w Katedrze Prawa Cywilnego WPiA UJ, gdzie prowadzi zajęcia dla studentów. Stypendysta zagranicznych Uczelni: University of Antwerp (Belgia) oraz University of Ljubljana (Słowenia). Laureat nagrody Urzędu Patentowego RP za najlepszą pracę magisterską. Autor publikacji w prasie branżowej, trener na szkoleniach komercyjnych. Posiada certyfikat ITIL® Foundation. W stałym zespole Kancelarii od 2009 roku.

Pokaż wszystkie (28)
\ Referencje
 • Firma branży motoryzacyjnej - umowa utrzymaniowa kluczowego systemu IT
 • Międzynarodowy dostawca IT - bieżące wsparcie kontraktów IT i PZP
 • Grupa ubezpieczeniowa - wdrożenie głównego systemu IT
 • Ministerstwo - warsztaty dotyczące prawa telekomunikacyjnego
 • Grupa ubezpieczeniowa - rozwój głównego systemu IT
 • Grupa energetyczna - wdrożenie systemu AMI
 • Międzynarodowy dostawca IT - spór o nienależyte wykonanie wdrożenia IT
 • Grupa ubezpieczeniowa - wdrożenie systemu e-sprzedaży w modelu AGILE
 • Grupa energetyczna - wdrożenie kluczowego systemu IT
 • Firma branży motoryzacyjnej - wdrożenie systemu ERP
 • Międzynarodowy dostawca IT - komplet umów open source
 • Grupa ubezpieczeniowa - wzory kluczowych umów IT
 • Grupa energetyczna - audyt umów dotyczących infrastruktury telekomunikacyjnej
 • Spółka branży FMCG - spór o unieważnienie znaku towarowego
 • Centralna agencja rządowa - opinia prawna dot. licencjonowania oprogramowania
 • Grupa ubezpieczeniowa - spór dotyczący zasad licencjononwania oprogramowania
 • Centrum medyczne - spór o nienależyte wykonanie wdrożenia IT
 • Międzynarodowy dostawca IT - bieżące wsparcie kontraktów IT i PZP
 • Spółka branży internetowej - spór o naruszenie praw do baz danych
 • Międzynarodowy dostawca rozwiązań IT - spór z dystrybutorem oprogramowania
 • Międzynarodowy dostawca IT - bieżące wsparcie kontraktów PZP
 • Międzynarodowy dostawca IT - bieżące wsparcie kontraktów IT i PZP
 • Grupa Energetyczna - audyt umów IT w grupie kapitałowej
 • Spółka modowa - wdrożenie systemu ERP
 • Grupa ubezpieczeniowa - wdrożenie systemu do obsługi HR
 • Międzynarodowy operator telekomunikacyjny - kompleksowa obsługa outsourcingu
 • Grupa energetyczna - pomoc prawna przy wyborze systemu CRM
 • Grupa energetyczna - obsługa tworzenia CUW
 • Grupa energetyczna - opinie prawne dotyczące modelu SaaS