+48 22 128 00 00

Error: Only up to 6 widgets are supported in this layout. If you need more add your own layout.

Bartłomiej Wachta

Ekspert w zakresie prawa zamówień publicznych, pełnomocnik stale występujący przed Krajową Izbą Odwoławczą. Specjalista w obszarze prawa nowych technologii. Posiada ponad 15 – letnie doświadczenie w kontraktach IT, zarówno w sektorze publicznym, jak i prywatnym. Wykładowca m.in. dla: Akademii Leona Koźmińskiego, Polskiej Akademii Nauk, Centrum Promocji Informatyki, Institute for International Research, International Data Group Poland, Certified Global Education, prelegent na konferencjach branżowych: Cisco Forum, Konferencje Partnerów Asseco Poland, Konica – Minolta Business Solutions

Pokaż wszystkie (21)
\ Referencje
 • Międzynarodowy dostawca IT - spór o nienależyte wykonanie wdrożenia IT
 • Grupa energetyczna - doradztwo legislacyjne
 • Międzynarodowy dostawca IT - przetarg na system monitoringu
 • Grupa energetyczna - wdrożenie systemu AMI
 • Międzynarodowy dostawca IT - bieżące wsparcie kontraktów IT
 • Grupa energetyczna - opinie prawne i bieżące wsparcie
 • Międzynarodowy dostawca IT - bieżące wsparcie kontraktów IT i PZP
 • Grupa energetyczna - kompleks opinii prawnych
 • Międzynarodowa firma usługowa - bieżąca obsługa i reprezentowanie przed KIO
 • Międzynarodowy dostawca IT - spór o nienależyte wykonanie wdrożenia i serwis IT
 • Polski dostawca IT - kompleksowa obsługa projektu wdrożeniowego
 • Międzynarodowy operator telekomunikacyjny - umowa billing as a service
 • Międzynarodowy dostawca IT - bieżące wsparcie kontraktów IT i PZP
 • Międzynarodowy dostawca IT - bieżące wsparcie kontraktów PZP
 • Grupa Energetyczna - audyt umów IT w grupie kapitałowej
 • Polski dostawca IT - project management strategicznego projektu wdrożeniowego
 • Polski dostawca IT - project management dużego projektu wdrożeniowego
 • Międzynarodowy operator telekomunikacyjny - kompleksowa obsługa outsourcingu
 • Grupa energetyczna - obsługa tworzenia CUW
 • Grupa energetyczna - opinie prawne dotyczące modelu SaaS
 • Grupa energetyczna - opracowanie modelu zarządzania oprogramowaniem w grupie kapitałowej
 • Grupa energetyczna - wdrożenie GIS