+48 22 128 00 00

Compliance

Odpowiednio przemyślany i wdrożony system Compliance jest obecnie wyznacznikiem efektywnie działającego przedsiębiorstwa. Naszym Klientom zapewniamy fachowe wsparcie w zakresie opracowania, implementacji i utrzymania systemu zarządzania zgodnością. W zależności od potrzeb biznesowych oferujemy dedykowane wdrożenia „szyte na miarę”, jak również dostęp do wzorców dokumentów i produktów standardowych, w każdym wypadku dbając o spójność z rozwiązaniami już funkcjonującymi w przedsiębiorstwie Klienta.

W ramach zespołu Compliance zapewniamy też wsparcie w postępowaniach dotyczących zgłaszanych nieprawidłowości (tzw. whistleblowing), prowadzimy szkolenia i doradzamy Klientom w obszarze właściwej komunikacji z wewnętrznymi i zewnętrznymi interesariuszami. Oferujemy także outsourcing funkcji Compliance Officera lub jego zastępcy.

  • Kompleksowe wdrożenia CMS (systemu zarządzania zgodnością)
  • Dostęp do wzorcowej dokumentacji zarządzania zgodnością oraz dostosowywanie jej do potrzeb Klienta
  • Outsourcing funkcji Compliance Officera
  • Compliance helpdesk
  • Doradztwo w postępowaniach dotyczących zgłoszeń nieprawidłowości (Whistleblowing)
  • Analiza ryzyka braku zgodności
  • Szkolenia i warsztaty
  • Badania vendor/buyer due diligence
  • Wsparcie w procesie przygotowania do kontroli
  • Wsparcie w postępowaniach karnych, administracyjnych i cywilnych