+48 22 128 00 00

\ Usługi Wdrożenie RODO

25 maja 2018 r. zacznie obowiązywać RODO (Rozporządzenie Ogólne o Ochronie Danych Osobowych), które wprowadza rewolucję w spojrzeniu na ochronę prywatności osób fizycznych. Chodzi nie tylko o szerokie zmiany w zakresie regulacyjnych wymogów ochrony danych osobowych. Przewiduje także poważne konsekwencje, w tym wysokie kary finansowe (do 20 mln EUR lub 4% światowego przychodu), i odpowiedzialność cywilną za naruszenia.

Wdrożenie wymagań RODO to przedsięwzięcie interdyscyplinarne, wymagające zaangażowania wielu obszarów: prawnego, compliance, IT, bezpieczeństwa oraz biznesu. Kluczowe będzie nie tylko osiągnięcie zgodności w dniu 25 maja 2018 r., ale także utrzymanie jej w późniejszym okresie. Wymaga to wprowadzenia zmian w systemach informatycznych i procesach biznesowych, wdrożenia procedur i mechanizmów kontaktów z podmiotami danych i organem regulacyjnym oraz optymalizacji struktury organizacyjnej firmy.

Wspierając klientów w obszarze RODO, doradzamy zarówno kompleksowo (jako lider projektu wdrożeniowego), jak i poprzez wsparcie o ograniczonym zakresie na konkretnym etapie. Możemy zapewnić m.in.: wsparcie w przeprowadzeniu inwentaryzacji i przy budowie mapy procesów przetwarzania danych, identyfikację luk w procesach biznesowych i systemach IT, wsparcie w usuwaniu luk i wdrażanie wymogów RODO, przygotowanie niezbędnej dokumentacji, opracowanie wewnętrznego systemu zarządzania zgodnością z RODO (Inspektor Ochrony Danych, mechanizmy konsultacyjne, szkolenia wewnętrzne, aktualizacja i dostosowanie do zmian).

Przejdź do:
Lista referencji | Baza wiedzy

 • Kompleksowe wsparcie we wdrażaniu wymagań RODO
 • Wsparcie w prowadzeniu inwentaryzacji procesów i systemów IT przetwarzających dane osobowe
 • Zdefiniowanie wymagań RODO dla systemów IT
 • Przeprowadzenie analizy luk dla procesów i systemów
 • Wsparcie we wdrażaniu rekomendacji dot. usunięcia luk
 • Opracowanie wymaganej prawem dokumentacji
 • Wdrożenie systemu obsługi wniosków podmiotów danych
 • Rekomendacje dot. ukształtowania stanowiska Inspektora Ochrony Danych
 • Szkolenia oraz e-learning z obszaru ochrony danych osobowych
 • Zastępstwo procesowe w postępowaniach sądowych
 • Kompleksowe wsparcie przy obsłudze wniosków podmiotów danych
 • Doradztwo przy budowie systemu utrzymania zgodności z RODO
 • Outsourcing funkcji Inspektora Ochrony Danych