+48 22 128 00 00

Prawo konkurencji

Zespół kancelarii doradza Klientom we wszystkich obszarach prawa antymonopolowego oraz zasad ochrony konsumentów.  Wyróżnia nas kompleksowość podejścia do zagadnień ochrony konkurencji i praw konsumentów, bogate wieloletnie doświadczenie oraz unikalna znajomość wielu branż, w szczególności IT. Mając świadomość często nieintuicyjnych i nieoczywistych regulacji, doradzamy klientom w jaki sposób postępować ograniczając ryzyko naruszenia przepisów.

Poza klasycznymi usługami doradczymi w postępowaniach antymonopolowych i w sprawach sądowych, bardzo mocno stawiamy na prewencję i edukację. Dla naszych klientów przeprowadzamy szkolenia z zakresu prawa konkurencji, compliance oraz audyty antymonopolowe, weryfikujemy stosowane wzorce umowne i procedury postępowań czy przeprowadzamy symulacje postępowania na wypadek niezapowiedzianych kontroli antymonopolowych.

Najczęściej doradzamy Klientom w następującym zakresie:

  • kontrola koncentracji (ocena wpływu koncentracji na konkurencję, reprezentacja w postępowaniu przed organem regulacyjnym);
  • horyzontalne oraz wertykalne porozumienia (szczególnie w branży IT);
  • analiza antymonopolowa na potrzeby postępowań z zakresu zamówień publicznych.
  • dochodzenie roszczeń powstałych w wyniku naruszenia prawa konkurencji (private enforcement)
  • kompleksowa pomoc w przypadku niezapowiedzianej kontroli oraz symulacje kontroli (mock dawn raid)
  • kompleksowe audyty zgodności funkcjonowania Klienta z zasadami ochrony konsumentów
  • weryfikację poprawności stosowanych wzorców umownych, regulaminów, polityki marketingowej i reklam
  • ocena zachowań dominantów rynkowych,
  • postępowań antymonopolowych oraz program łagodzenia kar (leniency),