+48 22 128 00 00

\ Usługi Ochrona danych osobowych
i bezpieczeństwo danych

Kancelaria Maruta i Wspólnicy zapewnia doradztwo i obsługę prawną projektów związanych z ochroną danych osobowych w poszczególnych sektorach gospodarczych (HR, marketing, świadczenie e-usług) oraz z bezpieczeństwem danych w zakresie IT (m.in. dokumentacje medyczne, energetyka). Doradzamy naszym Klientom w sprawach związanych z ochroną tajemnicy przedsiębiorstwa i tajemnic szczególnie chronionych (tajemnica bankowa, telekomunikacyjna). Przeprowadzamy audyty prawne dotyczące zgodności przetwarzania danych osobowych z przepisami prawa, ochrony informacji niejawnych i klauzul poufności. Dzięki naszemu zespołowi oraz współpracy z firmami świadczącymi usługi z zakresu bezpieczeństwa teleinformatycznego, zapewniamy kompleksowe wsparcie prawno-techniczne w obszarze ochrony danych osobowych i ich bezpieczeństwa. Na naszej liście referencyjnej są czołowe firmy z zakresu m.in. energetyki, telekomunikacji i finansów.

Przejdź do:
Lista referencji | Baza wiedzy

  • weryfikacja projektów IT (np. architektury systemów informatycznych, e-usług) pod względem zgodności z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych oraz szczególnymi regulacjami prawnymi dotyczącymi ochrony danych i informacji w poszczególnych sektorach (np. w sektorze telekomunikacyjnym, bankowym, medycznym),
  • sporządzanie opinii prawnych dotyczących kwestii związanych z przetwarzaniem danych osobowych, prawem do prywatności (np. przetwarzaniem danych medycznych, przetwarzaniem danych osobowych w energetyce, monitorowanie działalności pracowników),
  • sporządzanie opinii prawnych dotyczących tajemnic przedsiębiorstwa, tajemnic szczególnie chronionych (np. bankowej, telekomunikacyjnej, lekarskiej), ochrony informacji niejawnych,
  • audyty prawne dotyczące zgodności przetwarzania danych osobowych z przepisami prawa,
  • wsparcie prawne w procesie przygotowania dokumentacji dotyczącej przetwarzania danych osobowych (np. polityki bezpieczeństw, klauzul informacyjnych, treści zgód),
  • przygotowywanie umów o powierzenie przetwarzania danych osobowych oraz umów o zachowaniu poufności,
  • reprezentowanie klientów w postępowaniach przez GIODO oraz postępowaniach sądowych dotyczących ochrony danych osobowych, bezpieczeństwa IT, tajemnic szczególnie chronionych.