+48 22 128 00 00

Spory sądowe i arbitrażowe

Od wielu lat pomagamy naszym Klientom w rozwiązywaniu sporów dotyczących wykonania umów i naruszenia praw do własności intelektualnej. Dzięki efektom naszego działania zdobywamy zaufanie naszych Klientów, które pozwala na wieloletnią współpracę i dbanie o zabezpieczenie interesów naszych partnerów także na etapie przedprocesowym. Reprezentujemy interes prawny Klienta zarówno przed sądami powszechnymi jak i sądami arbitrażowymi (polskimi i zagranicznymi), jak również prowadzimy mediacje oraz negocjacje ugodowe. Nasz zespół procesowy, poza znajomością praktyki sądowej, posiada doświadczenie w negocjacjach skomplikowanych umów z różnych dziedzin gospodarki. Zapewnia to naszym klientom szybką reakcję oraz zrozumienie merytoryczne sporu, pomoc i doradztwo w zakresie ustaleń faktycznych, a także propozycje rozwiązań i taktykę działań.

Przejdź do:
Lista referencji | Baza wiedzy

  • wykonanie analizy przedprocesowej sporu w zakresie stanu prawnego oraz stanu faktycznego sporu, pozwalające na oszacowanie kosztów oraz czasu trwania sporu, jak również ocenę możliwości powodzenia w sporze,
  • opracowanie strategii procesowej uwzględniającej roszczenia pieniężne i niepieniężne oraz postępowanie zabezpieczające,
  • doradztwo w zakresie czynności poprzedzających wdanie się w spór, w szczególności opracowanie wezwań, pism, ewentualnych ugód sądowych, prowadzenie negocjacji ugodowych,
  • doradztwo w zakresie przygotowania materiału dowodowego,
  • zastępstwo procesowe.