+48 22 128 00 00

Prawo autorskie i własność intelektualna

Specjalizujemy się w szeroko rozumianym prawie własności intelektualnej. Oferujemy kompleksowe wsparcie w zakresie praw autorskich i pokrewnych, praw własności przemysłowej, praw do baz danych, ochrony know – how oraz transferu technologii. Posiadamy bogatą praktykę w zakresie przygotowywania i negocjacji umów autorskoprawnych, w tym skomplikowanych licencji korporacyjnych, standardowych umów czołowych dostawców oprogramowania, a także umów nabycia praw i zarządzania prawami wspólnymi. Uczestniczymy w audytach zawartych umów, także w zakresie ich optymalizacji kosztowej – licencyjnej i serwisowej. Aktywnie doradzamy Klientom korzystającym z rozwiązań open source, zwłaszcza przy budowie rozwiązań softwarowych zawierających taki kod. W oparciu o stałą współpracę z doświadczonymi rzecznikami patentowymi zapewniamy również naszym Klientom wsparcie prawne w zakresie uzyskiwania patentów na wynalazki, rejestracji znaków towarowych i wzorów przemysłowych.

Przejdź do:
Lista referencji | Baza wiedzy

  • przygotowywanie i negocjacja umów o wykonanie utworów (np. serwisów internetowych, oprogramowania, baz danych), umów autorskoprawnych, w tym umów o przeniesienie majątkowych praw autorskich oraz umów licencyjnych, sporządzanie umów o zarząd wspólnymi majątkowymi prawami autorskimi,
  • przygotowywanie projektów umów na dystrybucję oprogramowania komputerowego oraz międzynarodowych kontraktów partnerskich dotyczących udostępnienia oprogramowania,
  • audyty praw własności intelektualnej (np. umów autorskoprawnych, znaków towarowych, audyty legalności oprogramowania),
  • audyt i opracowanie strategii korzystania z oprogramowania open source, w tym weryfikacja warunków producentów pod kątem „zarażania" własnego produktu warunkami open source oraz badania kompatybilności wykorzystywanych licencji,
  • przygotowywanie opinii prawnych dotyczących praw autorskich, praw własności przemysłowej, praw do baz danych, tajemnicy przedsiębiorstwa, ochrony wizerunku, dóbr osobistych, itp.,
  • reprezentowanie Klienta w sporach sądowych dotyczących praw własności intelektualnej, w tym sporach sądowych dotyczących naruszenia praw autorskich, praw własności przemysłowej oraz praw do baz danych, a także domen internetowych,
  • doradztwo w zakresie optymalizacji podatkowej dokonywanej przy wykorzystaniu praw własności intelektualnej.