+48 22 128 00 00

\ Usługi Outsourcing & cloud computing

Zespół kancelarii wspiera Klientów w opracowywaniu, negocjacji oraz realizacji kontraktów mających na celu powierzenie zewnętrznym dostawcom poszczególnych procesów lub obszarów IT. Opracowaliśmy zarówno umowy outsourcingowe nakierowane na określone procesy biznesowe (druk rozproszony i masowy, kolokacje i hosting, call center, obsługa aplikacji), jak i kompleksowe umowy mające na celu przejęcie w utrzymanie całości IT albo jego znacznej części (także z przejęciem zorganizowanej części przedsiębiorstwa i przejściem zakładu pracy). Konstruujemy zaawansowane i dostosowane do potrzeb Klienta mechanizmy SLA/KPI. W ostatnich latach doradzamy także przy zawieraniu umów cloudowych, zarówno z dostawcami zewnętrznymi (Amazon, Apple, Google, polskie podmioty) jak i przy budowaniu rozwiązań hybrydowych i dedykowanych rozwiązań chmurowych dla grup kapitałowych. Opracowujemy strategie wykorzystania rozwiązań SaaS w miejsce rozwiązań licencyjnych.

Przejdź do:
Lista referencji | Baza wiedzy

  • opracowanie umów outsourcingowych, zarówno na poszczególne procesy jak i całościowe oddanie wydzielonych zasobów IT, także w modelu revenue sharing oraz outcome based outsourcing,
  • budowanie razem z klientem załączników KPI / SLA, wraz ze skorelowanymi mechanizmami płatności i rozliczania usług,
  • budowanie exit planów, wraz z prawnymi mechanizmami zabezpieczenia interesów stron, w tym związanych z własnością intelektualną,
  • wsparcie w procesach przejmowania pracowników w związku z outsourcingiem, wsparcie w przejmowaniu umów,
  • negocjowanie i opiniowanie umów cloud computingowych, ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa danych i danych osobowych,
  • konstruowanie rozwiązań opartych na modelach IaaS czy SaaS, wprowadzanie modeli usługowych zamiast modeli licencyjnych (zamiana capex/opex),
  • wdrażanie modeli SaaS w reżimie art. 136 PZP,
  • negocjacje i renegocjacje z dostawcami polskimi oraz zagranicznymi, doświadczenie w negocjacjach outsourcingu z czołowym firmami IT na poziomie międzynarodowym (bezpośrednie negocjacje z centralami w Europie i USA),
  • wsparcie prawne w przypadku sporów w trakcie realizacji projektu, udział w mediacjach, pełna obsługa sądowa i arbitrażowa.