+48 22 128 00 00

Wsparcie zarządzania projektami

 

Prowadzenie projektów IT wymaga wsparcia prawnego nie tylko na etapie zawierania umowy, ale także w trakcie jej wykonywania. Nasi prawnicy posiadają nie tylko teoretyczną znajomość różnych metodyk projektowych i utrzymaniowych, potwierdzoną certyfikatami – są także członkami wielu zespołów, a duża część ich pracy polega zarówno na analizie prawnej, jak i na zarządzaniu zmianą czy ryzykiem w projekcie. Dzięki praktycznej znajomości wiodących metodyk, pracujemy zarówno dla zamawiających, jak i dostawców IT, wspierając ich w rozwiązywaniu bieżących problemów prawnych w trakcie realizacji danego projektu. Na bieżąco reagujemy na materializujące się ryzyka dla wykonania umowy, zapewniamy poprawność formalno-prawną decyzji projektowych oraz komunikacji, czuwamy nad prawidłowym dokumentowaniem prac oraz zgodnością ich przebiegu z wymaganiami umowy. Project Management w trakcie prac pozwala także na dużo bardziej efektywne wsparcie prawne w przypadku konieczności renegocjacji umowy czy w razie ewentualnych sporów sądowych.

Przejdź do:
Lista referencji | Baza wiedzy

 
  • weryfikacja działań projektowych pod kątem zgodności z umową i ryzyk prawnych,
  • przygotowywanie i weryfikacja formalnych dokumentów projektowych (notatki, change requesty, aneksy, raporty statusowe),
  • prowadzenie i weryfikacja korespondencji projektowej,
  • opracowywanie strategii działań w sytuacjach kryzysowych,
  • bieżący udział w realizacji projektu.