+48 22 128 00 00

Kontrakty IT

Przez ostatnie dwadzieścia lat braliśmy udział w kilkuset projektach IT, o łącznej wartości kilkunastu miliardów złotych. Pomagamy i współpracujemy zarówno z dostawcami IT jak i z szeroką grupą zamawiających. Dla naszych partnerów opracowując i negocjując kontrakty wdrożeniowe, utrzymania i rozwoju. Zagadnienia, w których wspieramy naszych klientów to szeroki zakres tematyczny; od systemów autorskich, przez systemy dla telekomunikacji i energetyki czy systemy bankowe i ubezpieczeniowe po rozwiązania klasy CRM, WMS i ERP (w tym ponad sto wdrożeń SAP/Oracle/MS). Opracowaliśmy umowy dla największych w Polsce kontraktów outsourcingowych, w tym kompleksowego outsourcingu całych działów IT. Analizujemy i doradzamy w kontraktach najnowszych rozwiązań min. tzw. chmurowych, zapewniając zgodność podejmowanych działań z przepisami prawa i zaleceniami organów nadzoru.  Posiadamy doświadczenie w negocjacjach outsourcingu i cloud computingu z czołowym firmami IT na poziomie międzynarodowym (bezpośrednie negocjacje z centralami w Europie i USA).

Znamy zagrożenia i ryzyka projektowe, dlatego współpracując z naszymi partnerami, pomagamy je uniknąć i ograniczyć.  Nasi biznesowi partnerzy przekonali się, że dobrze skonstruowana umowa potrafi istotnie ograniczyć ryzyko i zagrożenia kompleksowych wdrożeń i projektów. Stosujemy najnowsze rozwiązania projektowe (również w systemie agile), dostarczamy nie tylko wiedzę prawną, ale także doświadczenie i zespół prawników, którzy pracują wspólnie w sektorze IT od kilkunastu lat.

Przejdź do:
Lista referencji | Baza wiedzy

  • opracowywanie umów wdrożeniowych (WATERFALL i AGILE), umów serwisowych i rozwojowych, negocjacje i renegocjacje z dostawcami polskimi oraz zagranicznymi,
  • opracowanie umów outsourcingowych, zarówno na poszczególne procesy jak i całościowe oddanie wydzielonych zasobów IT, także w modelu revenue sharing oraz outcome based outsourcing, budowanie załączników KPI / SLA, wraz ze skorelowanymi mechanizmami płatności i rozliczania usług,
  • budowanie exit planów, wraz z prawnymi mechanizmami zabezpieczenia interesów stron, w tym związanych z własnością intelektualną,
  • negocjowanie i opiniowanie umów cloud computingowych, ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa danych i danych osobowych,
  • konstruowanie rozwiązań opartych na modelach IaaS czy SaaS, wprowadzanie modeli usługowych zamiast modeli licencyjnych (zamiana capex/opex), wdrażanie modeli SaaS w reżimie art. 136 PZP
  • udział w opracowywaniu RFP, SIWZ oraz ofert, weryfikacja ich zgodności z przepisami prawa oraz wymaganiami formalnymi,
  • pełna obsługa projektów realizowanych w reżimie zamówień publicznych.