+48 22 128 00 00

Szkolenia

Od samego początku naszej praktyki prawnej oferujemy Klientom możliwość udziału w szkoleniach organizowanych przez naszą kancelarię, samodzielnie lub we współpracy z wiodącymi firmami szkoleniowymi. Tematyka szkoleń obejmuje zarówno podstawową wiedzę z zakresu szeroko rozumianego prawa nowych technologii oraz zamówień publicznych, jak również specjalistyczne warsztaty (AGILE, konstrukcje SLA, wykorzystanie open source). Mając do dyspozycji wykwalifikowany zespół trenerów oraz praktyków dzielimy się naszym doświadczeniem i wiedzą także na wiodących państwowych i prywatnych uczelniach polskich (w tym kursy MBA), razem z Akademią im. Leona Koźmińskiego współorganizujemy studia podyplomowe z zakresu prawa nowych technologii.

Dane kontaktowe:

Aktualne szkolenia: