+48 22 128 00 00

\ Referencje

 

\ Spółka giełdowa - spór dotyczący zasad licencjononwania oprogramowania

Przedział wartości 10 - 100 mln

Dla jednego z Klientów kancelarii Maruta i Wspólnicy, spółki z sektora przemysłu notowanej na warszawskiej giełdzie, zespół ekspertów świadczył obsługę prawną sporu oraz mediacji z zagranicznym dostawcą. Spór dotyczył zasad licencjonowania jednego z podstawowych systemów IT.

\ Spółka farmaceutyczna - spór dotyczący zasad licencjononwania oprogramowania

Przedział wartości 1-10 mln

Dla jednej ze spółek sektora farmaceutycznego, świadczyliśmy obsługę prawną sporu oraz mediacji prowadzonych z dostawcą zagranicznym. Usługa dotyczyła zasad licencjonowania jednego z podstawowych systemów IT.

\ Agencja reklamowa - opracowanie dokumentacji przetwarzania danych osobowych

Przedział wartości nie dotyczy

Branża usługi

W ramach realizacji projektu, kancelaria Maruta i Wspólnicy wspierała Klienta – agencję reklamową – w przygotowywaniu i wdrożeniu polityki bezpieczeństwa ochrony danych osobowych. Zespół kancelarii ma też na koncie szereg porad prawnych w sprawie ochrony danych osobowych w związku z prowadzoną działalnością agencji.

\ Grupa energetyczna - weryfikacja systemu ochrony danych z przepisami prawa

Przedział wartości nie dotyczy

Branża energetyka

W 2010 r. na zlecenie naszego Klienta, czołowej spółki z sektora energetycznego, przygotowaliśmy opinię prawną dotyczącą przetwarzania danych osobowych. Opinia prawna obejmowała między innymi opis wymagań dotyczących systemu informatycznego, służącego do przetwarzania danych osobowych w sektorze energetycznym.

\ Polski dostawca IT - doradztwo prawne w zakresie ochrony danych osobowych

Przedział wartości nie dotyczy

Dla naszego Klienta, dostawcy rozwiązań IT, w 2010 r. świadczyliśmy doradztwo prawne w zakresie ochrony danych osobowych (m.in. przygotowanie klauzul informacyjnych).

\ Polski dostawca IT - opinia prawna dot. przetwarzania danych osobowych

Przedział wartości nie dotyczy

Na zlecenie naszego Klienta, spółki zajmującej się świadczeniem usług outsourcingowych dla podmiotów medycznych, przygotowaliśmy opinię prawną dotyczącą wybranych aspektów przetwarzania danych osobowych. W ramach opinii prawnej szczegółowo rozważaliśmy zasady udzielania indywidualnych upoważnień do przetwarzania danych osobowych.

\ Spółka produkcyjna - audyt zasad przetwarzania danych osobowych

Przedział wartości nie dotyczy

W 2014 r. wspieraliśmy naszego Klienta, dużą spółkę produkcyjną, w przeprowadzeniu wewnętrznego audytu zasad przetwarzania danych osobowych w organizacji. Do naszych zadań należało zoptymalizowanie procesu identyfikacji zbiorów danych, ustalenie podstaw przetwarzania poszczególnych kategorii danych oraz określenie zmian, jakie powinny zostać wdrożone w organizacji, w celu zapewnienia przetwarzania danych osobowych w sposób zgodny z przepisami prawa.

\ Spółka branży FMCG - spór o unieważnienie znaku towarowego

Przedział wartości nie dotyczy

Od 2011 roku kancelaria we własnym imieniu prowadzi postępowanie o unieważnienie jednego ze znaków towarowych. W ocenie zespołu kancelarii znak nie zasługuje na ochronę z uwagi na jego opisowy charakter.

\ Centralna agencja rządowa - opinia prawna dot. licencjonowania oprogramowania

Przedział wartości nie dotyczy

W 2012 roku kancelaria Maruta i Wspólnicy przygotowała kompleksową opinię prawną, która opisywała w jakim zakresie Klient może swobodnie (tj. bez naruszenia majątkowych praw autorskich) korzystać z oprogramowania wdrożonego w jego przedsiębiorstwie.

\ Centralna agencja rządowa - spór o nienależyte wykonanie wdrożenia IT

Przedział wartości 1-10 mln

Od 2012 roku bronimy interesu pozwanego - agencji rządowej - w procesie, w którym osią sporu jest nienależyte wykonanie umowy wdrożeniowej systemu informatycznego. Celem wdrożenia było uruchomienie kompleksowego systemu obsługującego działalność organizacji. Ponieważ, w ocenie naszego Klienta, cele wdrożeniowe nie zostały zrealizowane, krytyczne dla powodzenia w sporze jest wykazanie, że wykonawca nie zrealizował w terminie systemu, zgodnie z wymogami SIWZ.