+48 22 128 00 00

\ Referencje

Usługi: RODO, ochrona danych osobowych i bezpieczeństwo danych

\ Grupa ubezpieczeniowa - wdrożenie systemu do obsługi HR

Przedział wartości 1-10 mln

Branża finanse

W 2014 r. zespół kancelarii doradzał spółce z sektora finansów we wdrożeniu systemu informatycznego, którego celem było obsłużenie obszaru HR (ok. 10 tys. pracowników).

\ Operator telekomunikacyjny - wdrożenie usługi cyfrowej związanej z telemedycyną

Przedział wartości 10 - 100 mln

W 2014 roku dla naszego Klienta, będącego wiodącym podmiotem na rynku telekomunikacyjnym, prowadziliśmy kompleksową obsługę projektu wdrożenia systemu informatycznego, umożliwiającego użytkownikowi końcowemu korzystanie z usług medycznych za pośrednictwem rozwiązań telekomunikacyjnych. W ramach projektu opracowaliśmy umowę wdrożeniowo-utrzymaniową kompleksowej platformy informatycznej. Biorąc pod uwagę innowacyjny charakter projektu, nasz Klient zlecił nam również opracowanie umowy na przeprowadzenie analizy przedwdrożeniowej. Dodatkowo, w ramach projektu sporządziliśmy na zlecenie Klienta opinię prawną w przedmiocie możliwości realizacji planowanego przedsięwzięcia na tle obowiązujących regulacji z obszaru ochrony danych osobowych.

\ Polski dostawca IT - wdrożenie usługi cyfrowej związanej z telemedycyną

Przedział wartości 10 - 100 mln

W 2012 roku, dla naszego Klienta z sektora dostawców rozwiązań IT, świadczyliśmy pomoc prawną dotyczącą wdrożenia nowej usługi cyfrowej, związanej z telemedycyną.

\ Agencja reklamowa - opracowanie dokumentacji przetwarzania danych osobowych

Przedział wartości nie dotyczy

Branża usługi

W ramach realizacji projektu, kancelaria Maruta i Wspólnicy wspierała Klienta – agencję reklamową – w przygotowywaniu i wdrożeniu polityki bezpieczeństwa ochrony danych osobowych. Zespół kancelarii ma też na koncie szereg porad prawnych w sprawie ochrony danych osobowych w związku z prowadzoną działalnością agencji.

\ Grupa energetyczna - weryfikacja systemu ochrony danych z przepisami prawa

Przedział wartości nie dotyczy

Branża energetyka

W 2010 r. na zlecenie naszego Klienta, czołowej spółki z sektora energetycznego, przygotowaliśmy opinię prawną dotyczącą przetwarzania danych osobowych. Opinia prawna obejmowała między innymi opis wymagań dotyczących systemu informatycznego, służącego do przetwarzania danych osobowych w sektorze energetycznym.

\ Polski dostawca IT - doradztwo prawne w zakresie ochrony danych osobowych

Przedział wartości nie dotyczy

Dla naszego Klienta, dostawcy rozwiązań IT, w 2010 r. świadczyliśmy doradztwo prawne w zakresie ochrony danych osobowych (m.in. przygotowanie klauzul informacyjnych).

\ Polski dostawca IT - opinia prawna dot. przetwarzania danych osobowych

Przedział wartości nie dotyczy

Na zlecenie naszego Klienta, spółki zajmującej się świadczeniem usług outsourcingowych dla podmiotów medycznych, przygotowaliśmy opinię prawną dotyczącą wybranych aspektów przetwarzania danych osobowych. W ramach opinii prawnej szczegółowo rozważaliśmy zasady udzielania indywidualnych upoważnień do przetwarzania danych osobowych.

\ Spółka produkcyjna - audyt zasad przetwarzania danych osobowych

Przedział wartości nie dotyczy

W 2014 r. wspieraliśmy naszego Klienta, dużą spółkę produkcyjną, w przeprowadzeniu wewnętrznego audytu zasad przetwarzania danych osobowych w organizacji. Do naszych zadań należało zoptymalizowanie procesu identyfikacji zbiorów danych, ustalenie podstaw przetwarzania poszczególnych kategorii danych oraz określenie zmian, jakie powinny zostać wdrożone w organizacji, w celu zapewnienia przetwarzania danych osobowych w sposób zgodny z przepisami prawa.

\ Grupa energetyczna - zakup licencji ERP dla grupy kapitałowej

Branża energetyka

W 2011 r. zespół kancelarii Maruta i Wspólnicy doradzał Klientowi, spółce sektora energetycznego, w zakupie licencji na oprogramowanie klasy ERP. Była to jedna z największych transakcji tego typu w Polsce.

\ Międzynarodowy operator telekomunikacyjny - umowa billing as a service

Przedział wartości 10 - 100 mln

Dla naszego Klienta, będącego wiodącym podmiotem na rynku telekomunikacyjnym, świadczyliśmy w 2014 r. obsługę prawną negocjacji umów z dwoma dostawcami usług IT, w zakresie uruchomienia billing as a service.