+48 22 128 00 00

Referencje

Usługi: Wsparcie zarządzania projektami

\ Operator telekomunikacyjny - wdrożenie głównego systemu CRM

Przedział wartości 10 - 100 mln

W 2012 r. obsługiwaliśmy proces renegocjacji umowy licencyjnej, wdrożeniowej i serwisowej dotyczącej jednego z podstawowych systemów informatycznych naszego Klienta. Proces renegocjacji miał charakter wieloetapowy i związany był z niekorzystnymi warunkami pierwotnej umowy podpisanej przez Klienta, jak również zmianą wymagań i otoczenia biznesowego w trakcie współpracy z dostawcą (globalnym dostawcą IT).

\ Wsparcie w realizacji wdrożenia

Przedział wartości 1-10 mln

W 2015 roku kancelaria wspierała dostawcę usług IT w wykonywaniu umowy na wdrożenie systemu klasy GIS u publicznego zamawiającego. Kancelaria doradzała w zakresie relacji z zamawiającym oraz w zakresie relacji wewnątrz konsorcjum wykonawcy.

\ Spór sądowy dotyczący infrastruktury IT

Przedział wartości 1-10 mln

Od 2015 roku kancelaria doradza Klientowi - międzynarodwej spółce branży IT - w zakresie dochodzenia roszczeń związanych z dostawą i wdrożeniem zaawansowych urządzeń infrastruktury komunikacyjnej. Kancelaria dochodzi w imieniu Klienta całości wynagrodzenia określonego w umowie, która nie została wykonana w całości z powodu przeszkód leżących po stronie zamawiającego.

\ Spór dotyczący robót budowlanych

Przedział wartości powyżej 100 mln

Branża usługi

Od 2012 roku kancelaria doradza Klientowi - konsorcjum spółek budowlanych i teletechnicznych - w rozliczeniu jednej z największych inwestycji wielkokubaturowych w Polsce. W ramach świadczonych usług, zespół kancelarii prowadzi negocjacje ugodowe w zakresie finasowym i technicznym z inwestorem oraz konsorcjum generalnego wykonawcy, jak również prowadzi szereg postępowań sądowych o zapłatę.

\ Rozliczenie gwarancji na prace instalacyjne

Przedział wartości powyżej 100 mln

Branża usługi

W 2015 roku kancelaria doradzała Klientowi - konsorcjum spółek budowlanych i teletechnicznych - w procesie weryfikacji stanu robót instalacyjnych, teletechnicznych, BMS i słaboprądowych na jednej z największych inwestycji wielkokubaturowych w Polsce na zakończenie okresu odpowiedzialności gwarancyjnej.

\ Kompleksowa obsługa prawna departamentu zakupów

Przedział wartości nie dotyczy

Branża energetyka

W 2015 roku kancelaria świadczyła na rzecz spółki energetycznej będącej operatorem dwóch dużych elektrociepłowni kompleksową bieżącą obsługę prawną departamentu zakupów. W tym czasie zaopiniowanych zostało kilkaset umów, dokumentów wewnętrznych, uchwał, jak również nadzorowanych było kilkadziesiąt postępowań przetargowych.

\ Bieżące wsparcie we wdrożeniu systemu

Przedział wartości powyżej 100 mln

Od 2014 roku kancelaria doradza Klientowi - polskiemu dostawcy IT - we wdrożeniu jednego z kluczowych rządowych projektów informatycznych. W ramach świadczonych usług, kancelaria wspiera Klienta w codziennym zarządzaniu projektem, ocenia ryzyka prawne, przygotowuje opinie i analizy oraz wspiera redakcję pism w projekcie.