+48 22 128 00 00

\ Referencje

Usługi: Kontrakty IT

\ Grupa energetyczna - spór o nienależyte wykonanie wdrożenia IT

Przedział wartości 10 - 100 mln

Branża energetyka

W 2014 roku, dla naszego Klienta, wiodącej spółki rynku energetycznego, prowadziliśmy obsługę prawną projektu, związaną z wcześniejszym nieudanym wdrożeniem systemu informatycznego klasy GIS. Kancelaria otrzymała zlecenie przeprowadzenia kompleksowego audytu stanu prawnego oraz doradztwa na rzecz uzyskania satysfakcjonującego dla naszego Klienta rozwiązania zaistniałej sytuacji faktycznej. W ramach projektu prowadziliśmy negocjacje z dostawcą rozwiązania IT, którego nieudane wdrożenie było przyczyną sporu. Zostaliśmy ponadto zaangażowani w opracowanie ostatecznego kształtu ugody, kończącej spór na etapie polubownym.

\ Grupa energetyczna - pomoc prawna przy wyborze systemu CRM

Przedział wartości 10 - 100 mln

Branża energetyka

W 2014 r. kancelaria Maruta i Wspólnicy wspierała swojego Klienta, spółkę wchodzącą w skład polskiej grupy kapitałowej sektora energetycznego, przy prowadzeniu postępowania na wybór dostawcy systemu CRM. W ramach współpracy przygotowano istotne składniki dokumentacji przetargowej, tj. projekty umów na wdrożenie i utrzymanie systemu oraz umowę licencyjną. Wsparcie Klienta było szczególnie ważne w prowadzeniu negocjacji z partnerem biznesowym (wiodąca światowa korporacja IT), działającym na rynku globalnym.

\ Grupa energetyczna - doradztwo w zakresie IT i PZP

Przedział wartości nie dotyczy

Branża energetyka

Od początku 2014 r., dla międzynarodowego koncernu energetycznego, przygotowaliśmy cykl opinii prawnych dotyczących możliwości zamówienia systemów IT w świetle przepisów PZP, w tym z trybu wolnej ręki.

\ Grupa energetyczna - obsługa tworzenia CUW

Przedział wartości powyżej 100 mln

Branża energetyka

W latach 2013-2014 r. wspieraliśmy naszego Klienta, spółkę wchodzącą w skład wiodącej polskiej grupy energetycznej, w realizacji projektu utworzenia Centrum Usług Wspólnych w obszarze IT.

\ Grupa energetyczna - opinie prawne dotyczące modelu SaaS

Przedział wartości nie dotyczy

Branża energetyka

W 2013 roku przygotowaliśmy dla naszego Klienta, spółki wchodzącej w skład wiodącej polskiej grupy energetycznej, kompleksową opinię prawną dotyczącą zamawiania dostaw i usług IT dla spółek sektorowych, w tym modelu SaaS w PZP. Opinia prawna skupiała się m.in. na analizie możliwości prowadzenia zakupów IT dla spółek z grupy, w oparciu o art. 136 PZP.

\ Grupa energetyczna - wdrożenie GIS

Przedział wartości 10 - 100 mln

Branża energetyka

W 2013 r. dla naszego Klienta, polskiej spółki z sektora energetycznego, opracowaliśmy dokumentację przetargową na wdrożenie systemu GIS w całej grupie kapitałowej.

\ Grupa Energetyczna - współpraca przy opracowaniu przetargu na system AMI

Przedział wartości powyżej 100 mln

Branża energetyka

W 2013 r. zapewniliśmy naszemu Klientowi, spółce sektora energetycznego, wsparcie prawne przy opracowaniu przetargu na informatyczny system AMI.

\ Grupa energetyczna - współpraca przy opracowaniu systemu rozliczeń

Przedział wartości 10 - 100 mln

Branża energetyka

W 2013 r. uczestniczyliśmy w przygotowaniach opracowania modelu systemu rozliczeń użytkowników (w tym modele outsourcingowe) dla wydzielonej spółki dedykowanej, wchodzącej w skład grupy energetycznej.

\ Grupa ubezpieczeniowa - wdrożenie systemu e-sprzedaży w modelu AGILE

Przedział wartości 1-10 mln

Branża finanse

W 2014 r. wspieraliśmy naszego Klienta przy wyborze dostawcy rozwiązania front-end'owego, obsługującego system elektronicznej sprzedaży produktów ubezpieczeniowo-finansowych. W ramach współpracy przygotowaliśmy istotne składniki dokumentacji przetargowej, tj. projekty umów na wdrożenie i utrzymanie systemu oraz umowę licencyjną. Wspieraliśmy Klienta także w prowadzeniu symultanicznych negocjacji z potencjalnymi dostawcami rozwiązań IT, w tym z międzynarodowym konsorcjum firm polskich, włoskich i holenderskich. Projekt stanowił część największego, jak dotychczas, w Europie Centralnej przedsięwzięcia wdrożeniowego, realizowanego metodą AGILE.

\ Grupa ubezpieczeniowa - strategia zmiany modelu licencyjnego

Przedział wartości 10 - 100 mln

Branża finanse

Dla naszego Klienta, spółki z sektora ubezpieczeń, przygotowaliśmy opracowanie strategii oraz wsparliśmy proces jej realizacji, której przedmiotem była zmiana modelu licencyjnego dla czołowego rozwiązania IT (zmiana modelu utrzymania).